Intresseanmälan

Leverans med totalentreprenad

1. Pappersarbete till kommun

1. Pappersarbete till kommun

Vi löser allt som har med pappersarbete och ansökan till kommun att göra och ser till att ta fram de handlingar som de kommer behöva. Du behöver inte fundera kring detta utan vi meddelar dig när handlingarna är godkända.

Tidslinje Pil_cirklar_Rityta 1
3. Förberedelser på tomten

2. Byggnation av huset

Vi bygger huset på ett omsorgsfullt sätt där vi utöver den höga material- och produktkvaliteten har tagit flertalet säkerhetsaspekter i åtanke, så som brandsäkerhet och tillgänglighetsanpassning. Huset byggs efter de önskemål som du och våra rådgivare kommit överens om vid avtalets utformning.

Tidslinje Pil
2. Byggnation av huset

3. Förberedelser på tomten

Innan huset är på plats så ser vi till att välja bäst grund för just din tomt. Vi schaktar för el, vatten, avlopp samt förbereder marken och drar fram allt, så allt är redo för anslutning när huset kommer. Eventuella tillval som terrass, grusgång eller parkeringsplats tar vi även hand om i detta skede.

Tidslinje Pil
4. Leverans och lyft av huset

4. Leverans och lyft av huset

Vår projektledare koordinerar tillsammans med våra samarbetspartners hur lyftet och leveransen av huset ska gå till på bästa sätt. Lika väl som vi har stort förtroende och höga kvalitetskrav för de produkter vi valt att utrusta Attefallshuset med så ställer vi lika höga krav på våra samarbetspartners. Vi stämmer av dagen med dig så du vet när allt kommer ske och det finns inget krav från vår sida att du ska behöva vara på plats när lyftet sker, även om det är ganska coolt att kolla på. Kort sagt så kan du åka till jobbet på morgonen och när du kommer hem så står det ett färdigt hus på din tomt, smidigt va?

Tidslinje Pil
5. Inkoppling av huset

5. Inkoppling av huset

Samma stund som huset är på plats så fortsätter arbetet med att koppla in huset. Vår projektledare tillsammans med våra samarbetspartners ansvarar för och säkerställer att allt sker på rätt sätt.

Tidslinje Pil
6. Slutbesiktning & slutbesked

6. Slutbesiktning & slutbesked

Nu är huset färdigt men innan det är brukbart så behöver ytterligare två steg genomföras, slutbesiktning och slutbesked. Slutbesiktningen är en oberoende besiktning som kontrollerar att vi har levererat det vi lovat till dig som kund. Slutbeskedet är kopplat till det startbesked som vi fick av kommunen innan vi började bygga huset. Ett godkänt slutbesked innebär att huset har byggts efter de premisser som finns angivet i startbeskedet och att det nu får nyttjas till det ändamålet som var sagt, alltså som permanentboende. Det är kommunen som ansvarar för att utfärda slutbeskedet men våra projektledare sköter kontakten med de och förser de med den dokumentation de kan komma att behöva. När huset gått genom besiktningen och blivit godkänt så är allt i sin rätt och huset kan börja tas i bruk. Oavsett om du väljer att nyttja huset själv efter detta besked eller om du vill ha hjälp att hyra ut huset, för att tjäna en extra intäkt eller bidra till en bättre bostadsmarknad, så finns vi på Botello här och kan hjälpa dig.

Leverans utan totalentreprenad

1. Pappersarbete till kommun

Vi löser allt som har med pappersarbete och ansökan till kommun att göra och ser till att ta fram de handlingar som de kommer behöva. Du behöver inte fundera kring detta utan vi meddelar dig när handlingarna är godkända.

2. Byggnation av huset

Vi bygger huset på ett omsorgsfullt sätt där vi utöver den höga material- och produktkvaliteten har tagit flertalet säkerhetsaspekter i åtanke, så som brandsäkerhet och tillgänglighetsanpassning. Huset byggs efter de önskemål som du och våra rådgivare kommit överens om vid avtalets utformning.

3. Förberedelser på tomten

Innan huset är på plats så ansvarar du för alla förberedelser som behöver göras på tomten. Det innebär att du behöver förbereda med rätt grund för just din tomt. Du måste schakta för el, vatten och avlopp samt förbereda marken och dra fram allt. Detta är viktigt så allt är redo för anslutning när huset kommer.

4. Leverans och lyft av huset

Vår projektledare koordinerar tillsammans med våra samarbetspartners hur lyftet och leveransen av huset ska gå till på bästa sätt. Lika väl som vi har stort förtroende och höga kvalitetskrav för de produkter vi valt att utrusta attefallshuset med så ställer vi lika höga krav på våra samarbetspartners. Vi stämmer av dagen med dig så du vet när allt kommer ske och det finns inget krav från vår sida att du ska behöva vara på plats när lyftet sker, även om det är ganska coolt att kolla på. Kort sagt så kan du åka till jobbet på morgonen och när du kommer hem så står det ett färdigt hus på din tomt, smidigt va?

5. Inkoppling av huset

Vi har levererat huset och nu är det på plats. Från att huset står på din tomt så är det ditt ansvar att boka in en entreprenör som kan hjälpa dig att koppla på huset.

6. Slutbesiktning och slutbesked

När huset är på plats så genomför vi en oberoende besiktning där vi kontrollerar att vi har levererat det vi lovat dig som kund. När du enbart väljer att köpa ett nyckelfärdigt attefallshus så är det du som ansvarar för startbeskedet och därför är det även du som ansöker om slutbesked hos kommunen.

Våra Attefallshus